Carnaluvari

Carnaluvari è, ri tutt’’i banni,

la festa ranni di la paci ‘n terra,

nuddu cristiano si faci la guerra,

a tutti c’addiventa ‘u cori ranni.

In certi patti lu presepio fannu,

O l’arvulu, l’addobbi, li riali,

Ca cacciano accussì tutti li mali

Ca de sta terra nostra fannu dannu.

Cumpà Cicciu, facisti capa e muru?

Picchì parrasti ru carnaluvari

E ammuntuari ri Pasca e ri Natali?

Amicu miu, m’aviri dummannari

‘Na cuosa ca facìu sulu a jocùra?

Carnaluvari: ogne babbìa vali!